Założenie

Głównym założeniem projektu jest zgromadzenie reprezentatywnej liczby źródeł dokumentujących dziedzictwo kulinarne oraz tradycje i zwyczaje związane z przygotowaniem i spożywaniem posiłku przez mieszkańców środkowej części Puszczy Sandomierskiej. Zebrane materiały tekstowe, foniczne, wizualne i filmowe zostaną opracowane, a następnie zarchiwizowane i udostępnione.


Rejestracja tych przejawów, przeprowadzona w sposób profesjonalny przez doświadczonych etnografów, etnologów i historyków, opracowana naukowo  oraz zweryfikowana przez uznane autorytety jest bardzo ważna. Potrzeba szybkiej rejestracji wiąże się z naturalnym odchodzeniem starszej generacji osób, będących nosicielami tradycji bądź świadkami jej przemian.

W tym celu podejmujemy następujące działania:

  1. Przeprowadzamy badania terenowe w środkowej części dawnej Puszczy Sandomierskiej.
  2. Opracowujemy i archiwizujemy zebrane materiały.
  3. Stworzyliśmy stronę internetową, na której udostępniliśmy część pozyskanych źródeł w formie cyfrowej.
  4. Planujemy wydanie interdyscyplinarnej publikacji naukowej poświęconej dziedzictwu kulinarnemu dawnej Puszczy Sandomierskiej.
  5. Chcemy zorganizować spotkanie podsumowujące projekt i promujące przygotowaną publikację.

Planujemy zebrać i opracować 192 wywiady terenowe, 960 sztuk fotografii oraz zarejestrować 4 filmy etnograficzne.