O projekcie

Badania podzielono na cztery okresy:

  • wiosnę (kwiecień – maj 2016),
  • lato (lipiec – sierpień 2016),
  • jesień (październik – listopad 2016),
  • zimę (grudzień 2016 – styczeń 2017).

Podział ten ma związek z naturalnym rytmem życia człowieka.

Główne zagadnienia skupiają się wokół przygotowania i spożywania posiłku codziennego w cyklu rocznym (np. zwyczaje kulinarne w okresie adwentu i Bożego Narodzenia, karnawału, Wielkiego Postu, Wielkanocy itp.), pożywienia związanego z obrzędowością rodzinną (chrzciny, wesele, pogrzeb), uroczystościami kościelnymi (np. odpust, I Komunia Święta) i spotkaniami towarzyskimi (np. imieniny). Zebrane informacje są źródłem będącym podstawą do dokonania kompleksowego opisu dziedzictwa kulinarnego wybranych powiatów. Pozyskaliśmy wywiady foniczne, które opracowaliśmy w formie pisemnej, fotografie cyfrowe, a także 4  filmy dokumentacyjne. Wszystkie materiały zostały przekazane do Archiwum Naukowego Muzeum Kultury Ludowej i  są dostępne dla każdego zainteresowanego badacza.

Podsumowaniem badań jest interdyscyplinarna publikacja naukowa Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością.