Strona Główna

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej od lat podejmuje działania promujące tradycję kulinarną regionu. Obejmują one wyjazdy terenowe, współpracę z lokalnymi grupami działania i Kołami Gospodyń Wiejskich, warsztaty kulinarne oraz towarzyszące im popularne publikacje książkowe. Zainteresowania naukowe Muzeum oraz oczekiwania naszych gości, którzy coraz częściej sięgają po receptury swoich przodków, zobligowało nas do rozpoczęcia badań  nad dziedzictwem kulinarnym dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły czas naszym badaczom i udzieliły informacji na różne tematy związane z dziedzictwem kulinarnym. Jesteśmy również wdzięczni za przekazane fotografie, które w części prezentujemy na naszej stronie.

 


O projekcie

Galeria

Puszcza Sandomierska
od kuchni

Archiwum

Publikacja